Inspecția periodică a echipamentelor de ridicare

legea impune verificarea echipamentelor de ridicat

servicii inspectie

Responsabil Inspecții Periodice:
Ing. Dorin Doca
Telefon: 0264.415.662, int. 111
Mobil: 0752.828.282
E-mail: service@alfa-cluj.ro

 

Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată în M.O. al României, Partea I, nr. 399 din 08.06.2015, modificată şi completată prin legea nr. 49 din 14.03.2019, respectiv standardele armonizate SR EN aferente diferitelor produse prevăd că : „ instalațiile …. de ridicat clasice … și componentele acestora, prevăzute în anexa nr. 2, precum și instalațiile …. de ridicat, precum și componentele acestora, prevăzute în anexa nr. 3, se supun regimului de autorizare și de verificare tehnică, potrivit prevederilor prezentei legi.
Art. 9 (alin. 1) din legea mai sus menţionată mai prevede că : „Verificările tehnice prevăzute în documentațiile tehnice și prescripțiile tehnice se realizează de către ISCIR sau, după caz, de către persoanele autorizate pentru construcție, montare, instalare, punere în funcțiune, revizii, reparații, lucrări de întreținere, autorizare a funcționării sau verificări tehnice în utilizare; responsabilitățile privind realizarea verificărilor tehnice și corectitudinea rezultatelor obținute revin ISCIR sau persoanelor autorizate, după caz.”

servicii inspectie periodica

Frecvența necesară a inspecțiilor periodice

• În cazul chingilor şi frânghiilor din material textil, verificările trebuie făcute conform instrucţiunilor producătorului, cel puţin odată pe an. Referinţa este standardul SR EN 1492, partea 1, 2 şi 4, respectiv Prescripţia Tehnică ISCIR R1 din 2010.
• În cazul dispozitivelor cu lanţ cu una sau mai multe ramuri, verificările trebuie făcute cel puţin odată pe an. Referinţa este standardul SR EN 818, partea 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 respectiv Prescripţia Tehnică ISCIR R1 din 2010.
• Dispozitivele de ridicare din cabluri de oţel se verifică conform indicaţiilor producătorului, cel puţin odată pe an. Dacă aceste dispozitive sunt supuse în mod regulat la sarcini apropiate de sarcina nominală, atunci se recomandă verificarea cel puţin odată pe trimestru. Referinţa este standardul SR EN 13414, partea 1, respectiv Prescripţia Tehnică ISCIR R1 din 2010.

Inspecția periodică a echipamentelor de ridicare menționate vă asigură că:
- Instalaţiile, dispozitivele Dvs. de ridicare vor rămâne funcţionale şi sigure în permanenţă
- Procedaţi conform prevederilor legale iar firma deţinătoare nu se expune consecinţelor legale şi unor amenzi în urma unui control al autorităţilor
- Protejaţi integritatea şi sănătatea angajaţilor Dvs. prin punerea la dispoziţie a unor echipamente sigure, verificate şi legale.

Alfa Cluj SRL, firmă autorizată ISCIR pentru activitatea de operator RSVTI, vă oferă verificarea tehnică profesională şi rapidă a echipamentelor Dvs. de ridicat, consilierea în orice problemă legată de tehnica de ridicare, precum şi livrarea oricăror componente şi produse din domeniu.
-Comercializarea accesoriilor şi echipamentelor de ridicat (dispozitive de ridicare, cleşti de ridicare, palane manuale şi electropalane, macarale, etc.)
-Verificări tehnice periodice ale echipamentelor de ridicat
-Probe de sarcină conform normativelor în vigoare
-Reparaţii ale echipamentelor existente
-Servicii personalizate ocazionale sau pe bază de contract
-Consiliere de specialitate

Verificările tehnice se pot executa:
- În atelierul nostru dotat corespunzător
- La cerere la sediul beneficiarului

Dotare tehnică:
- Stand de probă profesional fix, atestat metrologic. --Gama de lucru: 0-250 kN
-- Lungime minimă: 0,6 m
-- Lungime maximă: 16 m
- Stand de probă profesional mobil. Gama de lucru: 0-100 kN.
--Lungimea minimă a piesei: 0,6 m
--Lungimea maximă a piesei: 5 m

Standurile sunt verificate periodic de către Biroul de Metrologie Legală Cluj.

Alfa Cluj SRL vă ajută în îndeplinirea obligaţiilor legale. Verificările tehnice efectuate sunt documentate prin procese-verbale de verificare.

Echipamentele de ridicare defecte pot fi sursa unor accidente nedorite. Firma noastră vă ajută în identificarea şi scoaterea din uz a acestora, contribuind astfel la securitatea muncii.
Puteţi solicita oferta noastră la tel. 0264.415.662, email info@alfa-cluj.ro.
Asigurăm consilierea şi la locul utilizării.

Nu vă expuneţi la riscuri inutile !

Departamentul specializat pe Verificări Tehnice al Alfa Cluj SRL dispune de dotarea şi cunoştinţele profesionale necesare, dar şi de autorizarea ISCIR în calitate de RSVTI pentru a vă scăpa de aceste griji !

Verificări ale instalaţiilor de ridicat
Oferim verificarea tehnică şi documentarea legală a diverselor echipamente de ridicare din Prescripţia Tehnică ISCIR R1 din 2010 (macarale, palane manuale şi electropalane, alte echipamente de ridicare).
Defectele sau lipsurile identificate în urma verificărilor vor fi remediate la cerere, pe baza unei oferte de reparaţie. Putem asigura întreţinerea periodică a echipamentelor pe bază de contract de service, respectiv reparaţia necesară a acestora. Asigurăm de asemenea completarea sau punerea la dispoziţie a documentaţiei tehnice a echipamentelor, precum şi soluţionarea oricăror probleme legate de punerea în funcţiune, autorizare şi utilizare a acestor echipamente.

Verificarea echipamentelor de ridicat:
Cu ajutorul standului nostru vertical şi a greutăţilor de probă de care dispunem la sediul nostru din Cluj Napoca avem posibilitatea , conform prevederilor legale în vigoare, de a efectua nu numai probe statice ci şi probe dinamice şi/sau de funcţionare. De exemplu: În cazul palanelor manuale, al cricuri cu cremalieră sau al cleştilor de manipulat tabla acest lucru este indispensabil. O simplă probă statică cu o suprasarcină de 25% nu oferă informaţii concludente despre starea echipamentului respectiv. Pentru o expertiză corectă este necesar ca echipamentul să fie desfăcut, curăţat, gresat. Iar dacă inspecţia vizuală dă rezultat corespunzător atunci trebuie executate un număr de cel puţin 3 probe de ridicare pe toată înălţimea cu testarea mecanismului de frânare. Apoi poate fi emis procesul-verbal de verificare.

Verificarea dispozitivelor de legare şi ridicare a sarcinilor:
Emiterea, re-emiterea declaraţiei de conformitate reprezintă cerinţa esenţială pentru admiterea funcţionării/autorizării unui produs. Sunt aplicabile aici două prevederi legale esenţiale:
În calitate de producător şi distribuitor de echipamente de ridicare, Alfa Cluj SRL se supune prevederilor Directivei Europene Maşini 2006/42/CE, preluată în legislaţia românească prin HG 1029/2008, hotărâre privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor. Aceasta stabileşte în ce condiţii se poate pune în funcţiune o maşină sau echipament (de ridicat). Respectarea acestor cerinţe se verifică de către ITM sau Protecţia Consumatorului (în cazul persoanelor fizice).
Referitor la utilizator sunt aplicabile prevederile Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor, modificată şi completată prin legea nr. 49 din 14.03.2019. Respectarea prevederilor legii se verifică de către ISCIR şi ITM.
Prin preluarea obligaţiilor de ţinere a evidenţei şi verificări periodice de către Alfa Cluj, clienţii noştri beneficiază nu numai de un simplu produs ci şi de o mai mare securitate în muncă şi respectare a prevederilor legale.

Departamentul nostru de specialitate vă oferă următoarele servicii:
-Evidenţa echipamentelor de ridicat
-Urmărirea termenulor scadente ale verificărilor periodice
-Planificarea verificărilor periodice
-Verificări periodice la sediul utilizatorului, în cazul unor cantităţi mai mari
-Dotarea (re-dotarea) cu marcajul corespunzător al echipamentelor de ridicat
-Proces verbal de verificare
-Consiliere, instruire a utilizatorilor la locul de utilizare
-Reparaţii, întreţinere

Dispunem de următoarele dotări:
- Stand de probă orizontal de 25 to
- Stand de probă vertical de 5 to
- Sarcini de probă
- Atelier de reparaţii dotat corespunzător
- Autospecială cu stand de probă mobil

Acum verificările se pot efectua la sediul Dvs. fără a mai fi nevoie de indisponibilizarea produselor !

Alfa Cluj SRL dispune de o autospecială dotată cu stand de probă mobil şi piese de schimb necesare efectuării unor reparaţii mai simple la sediul clientului.

În vederea unei verificări complete, este nevoie de realizarea unui test de suprasarcină. Pentru efectuarea acestui test, dispunem de un stand mobil de încercări, care permite efectuarea unei încercări cu sarcină până la o capacitate nominală de 8 to (+suprasarcină) şi o lungime de 4m (pentru cabluri şi şufe metalice, frânghii şi chingi de poliester, dispozitive de ridicare construite din aceste elemente, lanţuri, palane manuale cu lanţ şi cu braţ, chei de tachelaj, inele de ridicare, etc.)
Sarcina aplicată se măsoară permanent cu ajutorul unui cântar electronic de precizie cu sarcina de 10 to.

Pentru alimentarea standului de probă este necesară o priză monofazică de 230 V cu înpământare şi siguranţă de max. 16 A.

Dotarea amintită mai sus precum şi competenţa şi profesionalismul echipei noastre de specialişti asigură realizarea rapidă şi eficientă a verificărilor prevăzute de legislaţie, cu un timp de neutilizare minim al dispozitivelor şi echipamentelor testate

servicii inspectie responsabil

Responsabil Inspecții Periodice:
Ing. Dorin Doca
Telefon: 0264.415.662, int. 111
Mobil: 0752.828.282
E-mail: service@alfa-cluj.ro